Forskningsrapporten Mihá: Unge samers psykiske helse

Forskningsrapporten i prosjektet Unge samers psykiske helse er nå lansert.

01.mar   |   Prosjekt

Last ned rapporten her

En andel av Norges befolkning er samene, som i et historisk perspektiv har lidd og vært utsatt for strukturelle overgrep. Ettervirkningene av dette ser man fremdeles i dag gjennom sosialt stigma, diskriminering og generelt dårligere psykisk helse enn øvrig befolkning. Mental Helse Ungdom jobber for at alle barn og unge skal ha en best mulig helse, og det har derfor vært uvurderlig viktig at det har blitt rettet søkelys mot en problematikk som dette, som dessverre er lite forsket på.

Hensikten med prosjektet har vært å belyse risiko– og beskyttelsesfaktorer for unge samer i Norge i dag, for slik å bidra til igangsettelsen av behovsrettede tiltak. Prosjektet ble sluttført i 2020.

Prosjektet har vært viktig på flere måter, hvor kanskje det viktigste er at ulike minoritetsorganisasjoner og Mental Helse Ungdom har kommet tettere sammen og i fellesskap satt søkelys på psykisk helse.

Gjennom prosjektet har vi ferske data fra forskningen som vi håper at mange aktører vil benytte på en slik måte at arbeid for bedre psykisk helse betyr arbeid for bedre psykisk helse for alle, og ikke bare arbeid for majoritetsbefolkningen.

Ella Marie Hætta Isaksen, fra nord-samisk område forteller om samsik kultur og åpenhet.
Dan-Jonas, fra sørsamisk område deler tanker rundt det å være samisk ungdom.
Ronja, fra lulesamisk område forteller om traumer som kan arves gjennom generasjoner.

Les mer om prosjektet Unge samers psykiske helse her