En som lytter- Råd og veiledning

Dette er Mental Helse Ungdoms samtaletilbud for personer fra og med 16 år. Finansiert av Oslo Kommune. Her kan du få komme og snakke med en samtaleterapeut gratis. Vi har nå fire samtaleterapeuter, tre psykologstudenter som gir videosamtaler og en fulltidsansatt samtaleterapeut som tilbyr fysiske samtaler på kontor i Oslo sentrum. Her er ingen problemer for små og du kan få snakke om det du vil.


Råd og veiledningstilbudet er ikke behandling og vi kan derfor ikke gi hjelp til alvorlig psykisk sykdom og ruslidelser. Vi har mulighet til å henvise til Oslo psykologklinikk som vi samarbeider med og de kan tilby utredning og henvisning.

Om du ønsker videosamtaler vil en av samtaleterapeutene ta kontakt med deg og avtale tid og dato og deretter sende lenke til videosamtale over Confrere som er et sikkert videosamtale verktøy. Du trenger ikke laste ned noe, det eneste som trengs er en PC/mobil enhet med kamera, mikrofon og nettilgang. Er du ikke komfortabel med kamera, kan du slå det av.

Temaer som vi kan hjelpe deg med er for eksempel angst, depresjon, utfordringer i nære relasjoner, ensomhet, sorg, nedstemthet/tristhet, stress og mer. Om dere finner ut at dette tilbudet ikke passer helt vil vi veilede deg til et tilbud som passer.

Terapiformen som benyttes varrierer litt fra terapeut til terapeut, men handler mye om relasjonen
hvor samarbeid, allianse, tillit og gjensidighet er viktig for
å oppnå bedring og endring. Tilbudet er helt frivillig og
baserer seg på et ønske og en vilje til å jobbe med egne
utfordringer.
Alle våre samtaleterapeuter har taushetsplikt.

Råd og veiledningstilbudet holder til i
Dronningens gate 17, 0154 Oslo. (kart nederst på siden)

Åpningstiden er kl 11.00-18.00
Mandag til fredag.
Tiden avhenger av når det er ledig time. Ta derfor kontakt for å avtale en tid som passer.

Slik kan du ta kontakt

E-post
timebestilling@mhu.no

Telefon
Ring/sende sms til: 973 08 232

Kontakt skjema

For skriftlig timebestilling, vennligst fyll ut skjemaet under. Skriv noen setninger om deg selv og hva du ønsker hjelp med. All informasjon vil bli lagret på et trygt sted og behandlet med konfidensialitet.

  • (om du ikke får svar innen 3 dager send en SMS)

Støttes av Oslo kommune