Trenger du noen å snakke med?

Hvor du enn bor så finnes det noen du kan kontakte om du trenger noen å snakke med. Iblant kan det hjelpe å snakke med en venn, noen i familien eller noen hos en av tilbudene vi henviser til under for å føle seg bedre.

Men iblant trenger man å snakke med noen profesjonelle for å få løst problemene sine. Om du for eksempel går på skole, kan du snakke med helsesykepleiere når hen er tilstede. Eller du kan oppsøke fastlegen din på en avtalt time. I hver kommune finnes det også en helsestasjon som du kan avtale tid med. Både fastlegen og de som jobber på helsestasjonene kan henvise deg videre til riktig hjelp, om nødvendig.

Haster det?

Hvis det haster er nærmeste legevakt alltid åpent (ring 116 117). Er det akutt ber vi deg ringe til nødnumret 113.