SØK PROSJEKTSTØTTE

Mental Helse Ungdom er medlem i Extrastiftelsen, og dette betyr at du som ekstern part kan søke prosjekter gjennom oss.

Du kan søke gjennom oss på ordningene Helse, Utvikling og Forskning. Sjekk nettsiden til Extrastiftelsen/Stiftelsen Dam for mer info og retningslinjer.

Om du ønsker å søke gjennom oss til ordningene Helse eller Utvikling må vi ha en skisse av prosjektbeskrivelsen din innen 15. juni om du ønsker å sikte mot fristen til høsten/vinteren og en skisse av prosjektbeskrivelsen din innen 15. desember for å kunne gjøre en vurdering mot 15. mars-fristen (sistnevnte gjelder kun Helse-ordningen). Du finner mal og informasjon om hvordan du søker på stiftelsen sine nettsider. Les retningslinjene for de ulike ordningene godt.

For å søke på ordningen Forskning anbefaler vi at du kontakter prosjektsjef i løpet av mars, da fristen for å søke forskningsmidler er 1. juni.

Med Mental Helse Ungdom som søkerorganisasjon får du tips, råd og veiledning gjennom hele prosessen.

Prosjektsjef i Mental Helse Ungdom vil kontakte aktuelle samarbeidspartnere fortløpende etter frister for skisser av prosjektbeskrivelser.

Kontakt prosjektsjef ranveig.stava@mhu.no for spørsmål og innsending av prosjektskisser.