Unge samers psykiske helse

Målet med prosjektet har vært å kartlegge og belyse risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til psykisk uhelse hos unge samer i Norge i dag.

Prosjektet ble sluttført i 2020, med en forskningsrapport som kan lastes ned gjennom lenken under.

Under finner du også tre tankevekkende filmer som ble produsert i forbindelse med prosjektet.

07.mai   |   Prosjekt

Last ned rapporten

Ella Marie Hætta Isaksen, fra nord-samisk område forteller om samsik kultur og åpenhet.
Dan-Jonas, fra sørsamisk område deler tanker rundt det å være samisk ungdom.
Ronja, fra lulesamisk område forteller om traumer som kan arves gjennom generasjoner.

Om prosjektet

Den samiske befolkningen lever fremdeles med sosiale stigma, og noen grupper blant samene er mer utsatt enn andre. Forskning anerkjenner dette, og kan vise til at den samiske befolkningen lever med en høyere utsatthet for diskriminering og hets, med dårligere levekår som resultat. I Selvmordsforebyggende plan blant samer i Norge, Sverige og Finland (SANKS, 2017) påpekes det at selvmord er et stort folkehelseproblem blant verdens urfolk, og spesielt for urfolkene i Arktis.

Prosjektet har kartlagt unge samers psykiske helse og sett på hvilke beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer som spiller inn.

Forskere ved UiT og UiO har hatt ansvar for å gjennomføre den kvalitative og kvantitative kartleggingen. Informantene til kartlegging ble rekruttert ved hjelp av blant annet samiske ungdomsorganisasjoners nettverk.

Over kan du se tre videoer. Her forteller tre unge samer, fra ulike samiske områder i Norge, om sine tanker og erfaringer med prosjektet.

Illustrasjon: Àrvu

Prosjekter