Dyreassistert Arbeidstrening

I Norge i dag er det stadig flere unge mennesker som sliter med dårlig psykiske helse. En konsekvens av denne utviklingen er at mange faller fra skole- og arbeidsliv, og strever senere med å komme seg tilbake. Mental Helse Ungdom har derfor startet prosjektet Dyreassistert Arbeidstrening i samarbeid med Dyrebeskyttelsen Norge.

26.mar   |   Prosjekt

Målsetning

Målsetningen med prosjektet er å gi unge personer mellom 16-26 år med et sterkt ønske om å jobbe en mulighet til å oppleve en positiv arbeidshverdag med søkelys på mestring og gode opplevelser. Prosjektet skal foregå i ulike deler av landet, blant annet i Tromsø, Lindesnes og Oslo. Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for dyrenes egenverdi, og at de skal behandles med respekt og medfølelse. Deltagere i prosjektet vil dermed arbeide med varierte og viktige oppgaver for dyrene.

Bakgrunn

Mange har selv erfart at det å gi omsorg føles godt. Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for at dyr i sårbare situasjoner skal få det bedre. Å kunne bidra til å hjelpe dyr som har det vanskelig kan gjøre at man føler seg nyttig og viktig. Forskning viser at samvær med dyr kan gjøre at vi slapper av og føler oss bra, i tillegg til en rekke andre helsefordeler (Fine, 2019). Mange har selv opplevd hvor godt det kan føles å være rundt et vesen som aksepterer deg for den du er, og samtidig er avhengig av deg og din omsorg.

Deltakelse

Åpenhet og kommunikasjon skal bidra til å skape trygge rammer for hele oppholdet i arbeidstreningen. Deltagere i prosjektet vil få tett oppfølging fra egen mentor i Dyrebeskyttelsen Norge, og samtidig jevn veiledning fra prosjektkoordinator i Mental Helse Ungdom.

Kontakt angående dette prosjektet:

Karen Steffensen

Prosjektkoordinator

E-post: karen.steffensen@mhu.no