Om oss


Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 36 år. Vi jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Våre verdier er Mot, Åpenhet og Likeverd

Våre ansatte

Sentralstyret

Medlemsbladet Inspira

Hva er vårt mål?

Vårt mål er at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse. Vårt viktigste virkemiddel er å synliggjøre den erfaringsbaserte kunnskapen som medlemmene våre innehar, slik at denne kunnskapen kan bidra til å utvikle et bedre hjelpesystem.

Vi er en organisasjon for de som ønsker et samfunn som ivaretar innbyggernes psykiske helse. Vårt mål er å engasjere flest mulig i dette ved å støtte arbeidet i Mental Helse Ungdom. Gjennom våre lokallag tilrettelegger vi for aktiviteter, nettverk og sosialpolitisk arbeid. Arbeidet med å styrke og ivareta medlemmenes ressurser og å rekruttere nye pågår kontinuerlig.

Hvordan jobber vi?

Mental Helse Ungdom ønsker å være en tydelig stemme som jobber for at alle skal kunne ha en best mulig psykisk helse. Gjennom å etablere plattformer for samarbeid mellom brukere, pårørende, hjelpeapparat og samfunnet, ønsker vi å sikre at alle får sine rettigheter og muligheter ivaretatt.

Les mer om:

Våre prosjekter

Vår politikk

Last ned:

Våre vedtekter

Vårt Prinsipprogram

Vårt Strategiprogram