Bli giver


1 av 3 norske ungdommer vil få en angstlidelse i løpet av livet. Barn og unge som opplever psykiske lidelser er helt avhengige av å få hjelp i tide.

Støtt Mental Helse Ungdom

Ditt bidrag kan utgjøre forskjellen mellom liv og død for en ungdom som ikke lenger ser meningen med livet.

Hva går mitt bidrag til?

Pengene vi mottar, går tilbake til tilbudene våre for barn og unge:

Samtaletilbud for unge

“En som lytter” er et gratis lavterskel samtaletilbud for ungdom som trenger noen å snakke med.

Gratis juridisk rådgiving

Rettighetstelefonen gir ungdom som er i kontakt med helsevesenet gratis juridisk veiledning om deres rettigheter.

Mestringsaktiviteter

Vi koordinerer arbeidstrening for unge sammen med NAV og KICKS, vi arrangerer sommerleir, vi har klatretilbud, drar på turer i skog og mark med unge som synes livet er tøft. 


Lokale møteplasser og fellesskap 

Våre lokallag arrangerer møteplasser hvor alle er velkommen. Å treffe mennesker som kjenner på de samme følelsene og har lignende erfaringer er viktig for å ikke føle seg helt alene. 

Ønsker du å gi et engangsbeløp?

Overfør beløpet til kontonummer

1503 507 5388

SELVMORD ER DEN VANLIGSTE DØDSÅRSAKEN BLANT UNGE UNDER 25 ÅR

Selvmord er den vanligste dødsårsaken blant unge under 25 år, og mer enn tre ganger så mange tar sitt eget liv enn de som dør i trafikken.

.