Ansatte

Her ser du en oversikt over de ansatte i Mental Helse Ungdom fordelt på avdeling.

Kontakt gjerne den ansatte direkte, alternativt vårt sentralbord på

21 456 100 eller på post@mhu.no.Ledergruppen

Generalsekretæren leder virksomheten i tråd med styrets vedtak og har øverste ansvar for alle sider av virksomheten. De øvrige medlemmene av generalsekretærens ledergruppe leder sine respektive avdelinger


Adrian Tollefsen

Generalsekretær

902 75 695

Adrian Tollefsen er bosatt i Hokksund, er utdannet Siviløkonom og har en mastergrad i motivasjon, mestring og arbeidspsykologi. Adrian er organisasjonens generalsekretær og har hovedansvar for politikk, styret, administrasjon, økonomi og media.


Aida Tesfai

Organisasjonssjef (i permisjon)

480 28 173

Aida er sosialantropolog og organisasjonssjef i Mental Helse Ungdom. Hun jobber for og med ungdom på områder som inkludering i arbeidslivet, brukermedvirkning og bedre helsetjenester for unge. Aida har også ansvar for samarbeidet med KICKS.


Ann Savage

Organisasjonssjef (vikar)

412 92 755

Ann Savage er fra USA og har en mastergrad i offentlig administrasjon fra New York University og en MSc fra BI. Ann har en lang karriere som rådgiver innen leder og organisasjonsutvikling og har vært leder i DNV og Rambøll . Hos Mental Helse Ungdom er Ann ansatt som vikarierende organisasjonssjef.


Mikael Zeiner

Kontorsjef

930 15 236

Mikael Zeiner er utdannet helseøkonom fra Universitetet i Oslo, Management Center Innsbruck, Universitetet i Bologna og Erasmus Universitetet Rotterdam, og har i dag det daglige ansvaret å lede kontoret, herunder personal og økonomi.


Ranveig Stava

Prosjektsjef

459 02 059

Ranveig er prosjektsjef i Mental Helse Ungdom og har overordnet ansvar for både utvikling og oppfølging av prosjekter. Ranveig har lang fartstid i ulike organisasjoner, og har en allsidig arbeidsbakgrunn som innbefatter både møbelsnekring og spillutvikling.


Line Toft

Kommunikasjons- og Innsamlingssjef

902 64 112

Line er kommunikasjons- og innsamlingssjef i Mental Helse Ungdom. Hun jobber med å bygge kjennskap til organisasjonen samt øke antall givere. Line har Jobbet 12 år i mediebransjen og på annonsørsiden som kundeansvarlig, prosjektleder og markedsansvarlig.


Stabsavdelingen

Stabsavdelingen består av personal, IKT, økonomi og øvrige støttefunksjoner.


Mikael Zeiner

Kontorsjef

930 15 236

Mikael Zeiner er utdannet helseøkonom fra Universitetet i Oslo, Management Center Innsbruck, Universitetet i Bologna og Erasmus Universitetet Rotterdam, og har i dag det daglige ansvaret å lede kontoret, herunder personal og økonomi.


Innsamlingsavdelingen

Innsamlingsavdelingen i Mental Helse Ungdomn jobber med å skaffe til veie nødvendig finansiering for våre prosjekter på tvers av alle prosjekter i hele organisasjonen.


Line Toft

Kommunikasjons- og Innsamlingssjef

902 64 112

Line er kommunikasjons- og innsamlingssjef i Mental Helse Ungdom. Hun jobber med å bygge kjennskap til organisasjonen samt øke antall givere. Line har Jobbet 12 år i mediebransjen og på annonsørsiden som kundeansvarlig, prosjektleder og markedsansvarlig.


Organisasjonsavdelingen

Organisasjonsavdelingen består av kommunikasjon, utadrettede tjenester, medlemsblad, medlemsoppfølging, representasjoner i råd og utvalg, SoMe, lokallag, kurs og opplæring.


Aida Tesfai

Organisasjonssjef (i permisjon)

480 28 173

Aida er sosialantropolog og organisasjonssjef i Mental Helse Ungdom. Hun jobber for og med ungdom på områder som inkludering i arbeidslivet, brukermedvirkning og bedre helsetjenester for unge. Aida har også ansvar for samarbeidet med KICKS.


Ann Savage

Organisasjonssjef (vikar)

412 92 755

Ann Savage er fra USA og har en mastergrad i offentlig administrasjon fra New York University og en MSc fra BI. Ann har en lang karriere som rådgiver innen leder og organisasjonsutvikling og har vært leder i DNV og Rambøll . Hos Mental Helse Ungdom er Ann ansatt som vikarierende organisasjonssjef.


Thisbe Verner-Carlsson

Rådgiver, aktivitetsprogrammer og SoMe

406 11 720

Thisbe er utdannet prosjektleder ved Emergence School of Leadership og har erfaring innen personal og daglig drift i utelivsbransjen. Thisbe er ansvarlig for KICKS-arbeidspraksis, sommerleiren og organisasjonens arrangementer og kommunikasjon.


Oda Archer

Rådgiver, kommunikasjon

994 49 653

Oda har en bachelor i Kultur og kommunikasjon fra UiO, og jobber for tiden 40 % i Mental Helse Ungdom, samtidig som hun studerer Visuell kommunikasjon ved USN. Oda er redaktør for Mental Helse Ungdoms medlemsblad, Inspira, og jobber med kommunikasjon og arrangementplanlegging.


Tuva Rosenvold

Rådgiver, internasjonalt ansvarlig

464 243 32

Tuva har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i internasjonal politikk. Tuva er rådgiver for organisasjonens internasjonale prosjekter.


Terje W.G. Reed

Fagansvarlig samtaleterapeut, En som lytter- Råd og veiledning

973 08 232

Terje er sosialarbeider med videreutdannelse i psykisk helsearbeid, og videreutdannelse i veiledning. Terje er samtaleterapeut og fagansvarlig for Råd og veiledningstilbudet og kan kontaktes for henvendelser om samtaletilbudet.


Emilie Knudsen

Jurist og prosjektleder i Rettighetstelefonen

915 13 552

Emilie er jurist og ansatt som prosjektleder i Rettighetstelefonen. Rettighetstelefonen tilbyr informasjon, råd og veiledning om unge menneskers rettigheter innenfor helseopplysningen.


Demi Wollberg Vestli

Jurist prosjektleder i Rettighetstelefonen

975 73 972

Demi er jurist og ansatt som prosjektleder i Rettighetstelefonen. Rettighetstelefonen tilbyr informasjon, råd og veiledning om unge menneskers rettigheter innenfor helseopplysningen.


Harald Østbye

Prosjektleder Frisk Pust og Mestring

48992895

Harald er prosjektleder for prosjektet Frisk Pust og Mestring. Harald er utdannet i forsvaret har lang erfaring derfra. Harald har blant annet ledet Forsvarets vinterskole og etter dette drevet rådgivningsselskap.


Prosjektavdelingen

Prosjektavdelingen består av pågående prosjekter samt utvikling av nye prosjekter.


Ranveig Stava

Prosjektsjef

459 02 059

Ranveig er prosjektsjef i Mental Helse Ungdom og har overordnet ansvar for både utvikling og oppfølging av prosjekter. Ranveig har lang fartstid i ulike organisasjoner, og har en allsidig arbeidsbakgrunn som innbefatter både møbelsnekring og spillutvikling.


Malin Nesvoll

Prosjektkoordinator Psykt Normalt

Ta kontakt på mail

Malin er utdannet tekstforfatter ved Westerdals Høyskole og har de siste årene jobbet som YouTuber og innholdsskaper i sosiale medier. I Mental Helse Ungdom jobber hun som prosjektkoordinator i YouTube-prosjektet Psykt Normalt.


Oskar Fjørtoft Sandanger

Programleder og prosjektkoordinator, Psykt Normalt

214 56 100

Oskar er komiker og har jobbet med ungdom gjennom UKM i mange år. I Mental Helse Ungdom jobber han med Youtube-kanalen Psykt Normalt, som programleder og prosjektkoordinator.


Marit Vadet

Prosjektkoordinator Klatreveggen og God helse

954 62 938

Marit er utdannet fysioterapeut og har jobbet flere år i spesialisthelsetjenesten med arbeidsrettet rehabilitering. Marit er også en erfaren klatrer og koordinerer prosjektet Klatreveggen samt prosjektet God helse, ikke sosial kontroll.


Beate Anstensrud

Prosjektkoordinator Psykens koreografi

452 69 425

Beate er utdannet klinisk ernæringsfysiolog. Til daglig jobber Beate med et prosjekt i regi av Mental Helse Ungdom rettet mot psykisk helse og spiseproblematikk blant unge dansere.


Katie Kåsa Moriggi

Prosjektkoordinator UngHørt

21456100

Katie er utdannet spesialpedagog og har studert både i Norge og USA. Katie er prosjektkoordinator for prosjektet Ung Hørt i Mental Helse Ungdom. Hun er engasjert i ulike typer frivillig arbeid på fritiden og har stor kunnskap om hørselsfeltet.


Hannah Christin Lerfaldet

Prosjektkoordinator Chat

482 08 418

Hannah har en mastergrad i Likestilling og Mangfold fra NTNU, samt en bachelor i sosialantropologi og årsstudium i psykologi. Hun er koordinator for Mental Helse Ungdoms chattetjeneste «En som lytter».


Mariann Engebretsen

Prosjektkoordinator Arbeidslivsdugnaden

214 56 100

Mariann har studert skog og utmarksforvaltning ved Høgskolen i Innlandet. Har lang erfaring fra organisasjonslivet og har tidligere jobbet med ungdom. I Mental Helse Ungdom jobber hun som prosjektkoordinator i prosjektet Arbeidslivsdugnaden.


Sverre G. Gravdahl Gran

Prosjektkoordinator Bobilen

922 12 972

Sverre har studert prosjekt-, bedrift- og prosessledelse og blitt Kaospilot i Bern, Sveits. I tillegg har han årsstudium i psykologi, økonomi og ingeniørfag fra NTNU. Hos Mental Helse Ungdom er han prosjektkoordinator for Bobilen.